top of page

הצהרת הון

דוח שנתי

שרותי הנהלת חשבונות ושכר

ליווי והדרכה

פתיחת תיק ברשיות המס

חבילת עוסק פטור

February 19, 2016

הצהרת עוסק פטור

 אתר של מס הכנסה שדרכו ניתן להגיש הצהרה על מחזור העסקאות בשנת המס שחלפה

(האתר עובד ב Internet Explorer בלבד)

Please reload

קישורים שימושיים:

bottom of page