top of page

יותר ויותר שכירים מגלים בשנים האחרונות את האפשרות לקבלת החזרי מס על תשלומי יתר ששילמו במהלך השנה. במידה ותענה "כן" בלפחות שאלה אחת מהשאלות הבאות, גם לך כנראה מגיע החזר מס!

החזרי מס לשכירים

1) האם שילמת מס הכנסה בשש שנים האחרונות?

2) האם החלפת מקום עבודה?

3) האם קבלת דמי אבטלה?

4) האם קבלת דמי לידה?

5) האם יש לך פעילות בנירות ערך בבורסה?

6) האם תרמת למוסדות יותר מ 180 שקלים בשנה?

7) האם שילמת כספים לביטוח חיים/ משכנתא/ אובדן כושר באופן עצמאי?

8) האם שילמת מזונות?

9) האם יש לך ילד עם ליקויי למידה הלומד בחינוך מיוחד?

10) האם התגוררת בישוב ספר?

11) האם עבדת במספר מקומות עבודה במקביל?

12) האם לא עבדת לתקופה של חודש או יותר?

13) האם שלמת על רישיון מקצועי, ביטוח מקצועי, ספרות מקצועית?

14) האם סיימת לימודים אקדמיים?

15) האם שוחררת משרות סדיר בצה"ל?

16) האם היית בשמירת הריון או חופשה לאימוץ ילד?

17) האם היית במשפחה חד הורית?

18) האם אתה תושב חוזר/ עולה חדש?

19) האם היו לך הוצאות להנצחת זכרו של קרוב משפחה שהיה חייל/ שוטר שנספה במערכה או בפעולת איבה?

20) שילמת להכנת דוח שנתי של החזרי מס?

February 19, 2016

מדריך להגשת בקשה להחזר מס

 

 

February 19, 2016

בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים 

(עובד ב Internet Explorer בלבד)

 

Please reload

קישורים שימושיים:

bottom of page