top of page

פתיחת עסק

פתיחת עסק זוהי אחת ההחלטות החשבות בחיים בדרך לעצמאות עסקית ופיננסית.

על מנת להגיע לתוצאת מס האופטימאלית ביותר מבחינתך, מומלץ לקבל ליווי מקצועי צמוד בבחירת סוג ההתאגדות של העסק (חברה/ שותפות/ עוסק מורשה/ עוסק פטור)

משרדי מעניק את השרותים הבאים:

בחירת סוג התאגדות

פתיחת עסק ברשויות מס (מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי)

בניית תקציב - תכנון ההוצאות וההכנסות של העסק לשלושת החודשים הראשונים

נקודת איזון - זוהי נקודה שמראה באיזה היכף של המכירות העסק מכסה את הוצאותיו הקבועות והמשתנות על מנת להפיק רווחים

דוח תזרים מזומנים - הדוח משקף את תנועת המזומנים לתקופה חשבונאית מסויימת

הדרכה והסברים שוטפים:

 - הסבר על ספרי חשבונות שעליך לנהל לצורך מס הכנסה (בנוסף לחשבוניות מס וקבלות)

 - הסבר כיצד להוציא חשבוניות, קבלות ומסמכים נוספים

 - רשימת הוצאות מוכרות בעסק שלך

 - הסבר על ניכוי מס במקור מהספקים

 - מתן עזרה, ליווי והדרכה על כל שאלה שתעלה במהלך הדרך 

February 19, 2016

שיקולים בפתיחת עסק

 

 

February 19, 2016

צעדים לפתיחת עסק

 

 

Please reload

קישורים שימושיים:

bottom of page